loader image

Meny

Hemsidans struktur – 5 tips.

mars 3, 2021

Webbplatser är på sätt och vis informationsresurser som publiceras för användarna. Liknelser kan göras till böcker, som antingen kan vara större och mer omfattande eller mindre och koncisa. Men till skillnad från böcker kan en hemsida struktureras på flera olika sätt, vilket skapar utrymme för kreativitet och design.

Med det sagt bör hemsidor idag följa bästa praxis vad gäller UX och matcha användarnas vanor och förväntningar – så kreativiteten begränsas därför något. Hemsidans struktur är det som gör informationen tillgänglig och användbar för målgruppen och måste därför byggas i enighet med ett antal regler. I denna artikel går vi igenom de viktigaste reglerna.

Varför är hemsidans struktur viktig?

När vi pratar om hemsidans struktur, refererar vi till hur hemsidan är uppbyggd, alla undersidor som länkar till varandra och den hierarki som följs. En god struktur medför till att information kan hittas på ett enkelt och intuitivt sätt.

När webbdesigners skapar en sidstruktur gäller det att tänka på hur besökarna kommer att använda och navigera igenom innehållet. Fokuset skiftar från vad som ska publiceras till hur och varför.

Hemsidans struktur är central ur tre ståndpunkter: organisationens/företagets mål, besökarnas upplevelse och sökmotorer som läser in och presenterar sidan.

Vad är en bra struktur för hemsidan?

När informationen på en hemsida är välstrukturerad och uppbyggd kring en design som passar informationen så har vi uppnått en god struktur. Det gynnar bland annat företagets mål, användarna som besöker hemsidan och sökmotorerna, vilket beskrivs mer ingående nedan.

Hemsidan ska stötta företagets mål

När ni investerar i en ny webbplats bör målen med den nya webbplatsen vara klargjorda.  Dessa mål ska sedan integreras och uttryckas i sidans struktur.

Om ni till exempel ska fokusera på att sälja in era tjänster, bör företagets viktigaste tjänster inkluderas redan på startsidan och tydligt finnas med i menyn. Det ska även vara lätt att få mer information om tjänsten och kontakta rätt person för att kunna ta del av erbjudandet.

Förbättra användarnas upplevelse

Hemsidans struktur har en stor påverkan på användarnas upplevelse. När informationen är strukturerad på ett logiskt sätt och allting känns intuitivt och tillgängligt, blir det lätt för användaren att hitta rätt innehåll.

Förbättra hemsidans SEO

Sökmotorer använder algoritmer för att läsa in hemsidans innehåll och göra det tillgängligt för användare. Hemsidor med god struktur är lättare för sökmotorer att förstå och rankas därför högre bland sökresultaten.

Bästa praxis för hemsidans struktur

1. Bestäm företagsmål och målgrupp

Er hemsida är en viktig kanal för företaget. För att få till en bra struktur gäller det att i god tid planera informationen som ska publiceras på hemsidan och hur ofta du vill uppdatera den. Det gäller att bestämma vilka produkter eller tjänster du vill presentera och sälja in. Baserat på dina mål kan du välja mellan två vanliga approacher:

Användarcentrerad design – När all information är kategoriserad och strukturerad med målgrupperna i åtanke. Denna approach används av stora företag som telekombolag, kommuner m.m. där varje användare måste kunna hitta sin egen kategori och information.

Företags- eller produktcentrerad design – Dessa hemsidor är byggda runt företaget och dess produkter/tjänster där varumärket är huvudfokus.

2. Gör en konkurrensanalys

När du designer en hemsida så finns det många skäl till att göra en konkurrensanalys. Du kan få insikter av att analysera layouten på startsidor, hur tjänster grupperas/presenteras, vilken hierarki undersidorna använder, navigationen och användarflöden. Från en SEO-ståndpunkt kan du lära dig att förstå vilka nyckelord som används och kan därmed använda dem på din egen hemsida när du bestämmer namn på sidor, URL:er, kategorier och sektioner.

3. Gör en inventering av ditt innehåll

När du har allt innehåll tillgängligt, så handlar det bara om att gruppera det i kategorier och sätta dit rätta etiketterna.

Om det gäller en helt ny webbplats, kan du skapa en lista med allt innehåll som du vill publicera. Glöm inte att notera vem som är ansvarig för innehållsproduktionen och hur ofta innehållet bör uppdateras. Om du designar om en befintlig hemsida bör du som första steg se till att göra en revision av innehållet.

4. Skapa use cases och användarflöden

Use cases är ett centralt koncept inom Användbarhet. Det är skriftliga beskrivningar av hur besökaren kommer att använda hemsidan. Beskriv användarfallen genom att lista ner vilka steg användaren behöver ta baserat på avsikt och mål. Användarflöden är processen användaren går igenom från att först ha kommit in på hemsidan till att de köpt en produkt eller tagit del av en tjänst.

Hemsidans struktur bör vara uppbyggd för att förenkla dessa flöden så mycket som möjligt och göra det lätt för användare att alltid ta sig till nästa steg.

5. Skapa en enkel och logisk navigering

Hemsidans struktur visualiseras främst i menyn. Företagets mål bör vara implementerade i menyns struktur och presentera det viktigaste innehållet.

Se till att inte använda för många valmöjligheter i menyn, och se heller inte till att menyn innehåller för många underkategorier vilket skapar komplexitet. Försök hålla menyn och valmöjligheterna balanserade för att göra det lätt för användaren att hitta rätt.

Sammanfattning

Den generella strukturen för en hemsida ska vara enkel och logisk för de som besökaren den. Att designa strukturen är en oerhört viktig process som stöttar båda designen och utvecklingen. Här kan en god sitemap vara bra att ta fram, gärna genom ett samarbete med företaget och webbdesignern. En god struktur underlättar för din målgrupp, vilket stöttar dina mål med hemsidan.

- DRAG - DRAG - DRAG - DRAG -
ACF, Elementor eller Gutenberg?

ACF, Elementor eller Gutenberg?

Custom WordPress-utveckling har länge präglats av en kombination av Advanced Custom Fields (ACF) och av inläggstyper (Custom Post Types, ”CPT”), men på senare tid har sidbyggare som Elementor, Divi, Beaver Builder m.m. blivit allt mer populära. Oavsett om du väljer...

läs mer
Optimera webbplatsen för Google Lighthouse [guide].

Optimera webbplatsen för Google Lighthouse [guide].

Ett av våra favoritverktyg för att mäta och bedöma kvalitén av en webbplats är Google Lighthouse. Lighthouse bedömer en webbplats genom att utföra granskningar (audits) inom kategorierna Prestanda (Performance), Tillgänglighet (Availability), Bäst praxis (Best...

läs mer
WordPress 5.8.

WordPress 5.8.

Nyligen släpptes den nyaste versionen av WordPress, nämligen WordPress 5.8 Tatum. Den nya versionen innehåller bland annat nya funktioner och förbättringar, vilket innebär en del förändringar kring hur ni kan arbeta med WordPress. I detta inlägg listar vi vad som är...

läs mer
7 tips som gör din WordPress-hemsida säker.

7 tips som gör din WordPress-hemsida säker.

Enligt statistik sker intrångsförsök var 39:e sekund och eftersom att en stor del av hemsidorna använder sig av WordPress, är också WordPress-sidor vanligt förekommande i dessa attacker. Det känns onekligen oroväckande, men som tur är finns det några enkla knep vi...

läs mer
6 digitala trender efter covid-19.

6 digitala trender efter covid-19.

I och med de senaste månadernas spridning av coronaviruset har vi märkt en påverkan på världsekonomier och våra vanliga liv. Det har blivit allt tydligare att vi åtminstone de närmsta 12–24 månaderna kommer att känna av effekterna i vårt samhälle och det blir nog...

läs mer
Tips för SEO 2020.

Tips för SEO 2020.

Ifall du driver en WordPress hemsida, så vet du hur viktigt SEO (Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering) är. Problemet är att det som anses som god praxis inom SEO ständigt förändras och utvecklas. Det som du gjorde för ett år sedan anses som föråldrat...

läs mer