I och med de senaste månadernas spridning av coronaviruset har vi märkt en påverkan på världsekonomier och våra...